ഓര്‍മ്മകള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ തളിരിടുന്ന മലയാളിയുടെ നൊസ്റ്റാള്‍ജിയ; യാക്കോബിന്റെ കാന്താ ഹിറ്റ്‌ചാര്‍ട്ടുകളില്‍

screen-shot-2016-09-19-at-3-50-07-pm

For more: http://malayalam.naradanews.com/2016/09/music-album-yakob-kantha/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s